« »

Financiering

Zorg aan huis (Zorgverzekering)

De persoonlijke verzorging en verpleging die u thuis nodig heeft, is sinds 2015 onderdeel van het basispakket van uw zorgverzekering. De wijkverpleegkundige regelt samen met u de indicatie voor de benodigde zorg en ondersteuning. Daarnaast heeft hij of zij ook contact met de huisarts en andere hulpverleners. 

Vergoeding en eigen bijdrage

Er wordt, samen met u, gekeken naar wat u zelf nog kunt en welke zorg nodig is. Uw zorgverzekeraar vergoedt in veel gevallen deze zorg. Wilt u thuiszorg ontvangen van Cardia? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar om te kijken of de thuiszorg van Cardia vergoed wordt en uw eigen bijdrage hierin.

Ondersteuning thuis vanuit de Wmo

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van inwoners, zodat zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Dit is onder gebracht is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het gaat onder andere om de volgende diensten:


De inhoud kan per gemeente verschillen. Voor meer informatie kunt u terecht bij het Wmo-loket bij u in de buurt.

Eigen bijdrage

Afhankelijk van uw inkomen, eigen vermogen gezinssamenstelling betaalt u een eigen bijdrage voor de maatschappelijke ondersteuning. De hoogte hiervan is wettelijk bepaald.

Klik hier om uw eigen bijdrage te bereken.