Aanvragen, tarieven en vergoedingen

Aanvragen, vergoedingen en tarieven

 

Er zijn verschillende aanvragen, vergoedingen en tarieven. U kunt denken aan een vergoeding voor thuiszorg (persoonlijke verzorging en/of verpleging), ondersteuning thuis of een vergoeding voor een Volledig Pakket Thuis (VPT) of een Modulair Pakket Thuis (MPT).

Vergoedingen 

Thuiszorg (persoonlijke verzorging en/of verpleging)

Wanneer u persoonlijke verzorging en/of verpleging nodig heeft, regelt uw wijkverpleegkundige de indicatie. Over het algemeen wordt de zorg vergoed door uw zorgverzekering. Uw eigen risico wordt hiervoor niet aangesproken. 

Ondersteuning thuis

Wanneer u ondersteuning nodig heeft aan huis om zelfredzaam te blijven, vraagt u bij de gemeente een indicatie aan via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het gaat hier om niet-medische ondersteuning aan huis. Bijvoorbeeld ondersteuning bij het huishouden, vervoer of het ontvangen van individuele begeleiding. 

Maatschappelijk werker

 

Individuele begeleiding

Een individueel begeleider is iemand die u helpt bij de ondersteuning die u nodig heeft. Deze begeleider komt wekelijks bij u en helpt u bij het structuren van uw dag, het bijhouden van de administratie of het opbouwen van een sociaal netwerk. Wanneer uw individuele begeleiding nodig heeft, kan de maatschappelijk werker voor u een Wmo- aanvraag doen. De kosten voor ondersteuning van een individueel begeleider betaalt de gemeente. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen.

Wilt u meer informatie over de Wmo of ondersteuning thuis aanvragen dan kunt u terecht op de website van de gemeente Den Haag en de gemeente Rijswijk. Zodra u een Wmo-aanvraag heeft gedaan, neemt de gemeente contact met u op voor een afspraak bij u thuis. Zij gaan met u in gesprek en onderzoeken wat voor uw situatie de beste mogelijke oplossing is.

Huishoudelijke hulp

Als u huishoudelijke hulp nodig heeft, betaalt u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Wanneer u ook andere vormen van hulp ontvangt van de gemeente, zal u nooit boven een bepaald wettelijk vastgesteld maximum uitkomen. Lukt het niet om zelf een Wmo-aanvraag te doen? Dan kunt u contact opnemen met het Algemeen Maatschappelijk Werk van Cardia. De maatschappelijk werker gaat met u in gesprek, en wanneer u individuele begeleiding nodig heeft, kan de maatschappelijk werker samen met u de Wmo-aanvraag doen. De maatschappelijk werker kan u begeleiden tot u individuele begeleiding ontvangt.

Casemanager dementie

Wanneer u een casemanager dementie nodig heeft, kunt u dit aan uw huisarts aangeven en met hem hierover in overleg. De hulp die de casemanager dementie geeft, wordt vergoed uit de basisverzekering. 

Volledig Pakket Thuis, Modulair Pakket Thuis

Heeft u langdurige zorg nodig, maar kan of wilt u niet naar een woonzorgcentrum voor verpleging? Dan is in sommige gevallen VPT (Volledig Pakket Thuis) of MPT (Modulair Pakket Thuis) van Cardia mogelijk. Om een vergoeding voor deze zorg te kunnen ontvangen heeft u een indicatie nodig voor Wlz, Wet langdurige zorg. Deze Wlz-indicatie kunt u aanvragen bij CIZ, Centrum Indicatiestelling Zorg. Voor VPT of MPT betaalt u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Dit is standaard een lage eigen bijdrage. De eigen bijdrage wordt berekend en geadministreerd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Op de website van het CAK kunt u een berekening maken van uw eigen bijdrage. U kunt meer informatie over de Wlz vinden op: www.zorgwijzer.nl en www.hetcak.nl.

Verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg

Heeft u langdurige zorg nodig en wilt u in aanmerking komen voor wonen in één van Cardia’s woonzorgcentra? Dan heeft u een indicatie nodig voor Wlz, Wet langdurige zorg. Deze Wlz-indicatie kunnen wij voor u aanvragen bij CIZ, Centrum Indicatiestelling Zorg. In de Wet langdurige zorg indicatie die het CIZ afgeeft staat een zorgprofiel. Een zorgprofiel beschrijft de zorgbehoefte. Voor de sector Verpleging en verzorging heeft u te maken met de volgende zorgprofielen:

Sector Verpleging en Verzorging (VV)  
VV Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging 4 VV
VV Beschermd wonen met intensieve dementiezorg 5 VV
VV Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging 6 VV
VV Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding 7 VV
VV Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op verzorging/verpleging 8 VV

Meer informatie over de inhoud van de zorgprofielen kunt u hier vinden.

Voor opname in een woonzorgcentrum betaalt u ook maandelijks een eigen inkomensafhankelijke bijdrage. Deze bijdrage wordt berekend en geadministreerd door het CAK. Op de website van het CAK kunt u een berekening maken van uw eigen bijdrage. U kunt meer informatie over de Wlz vinden op www.zorgwijzer.nl en www.hetcak.nl.

Afspraken Cardia met zorgverzekeraars

Cardia heeft geen contract afgesloten met de inkooporganisatie Caresq waar de zorgverzekeraars Besured, National Academic en Promovendum onder vallen. Dit betekent dat als u een zorgverzekering afsluit bij één van deze zorgverzekeraars de zorg niet automatisch vergoed wordt door uw zorgverzekeraar. U ontvangt dan een factuur van ons voor de geleverde zorg. Deze factuur kunt u indienen bij uw zorgverzekeraar. U krijgt dan niet het gehele bedrag vergoed. 

Aanvragen

Wilt u bij Cardia thuiszorg of ondersteuning aan huis aanvragen? Wilt u meer weten over tarieven en onze diensten? Of wilt u zich inschrijven voor een woning in één van Cardia’s woonzorgcentra? Neem dan contact op met ons klantenbureau.