Tijdelijk verblijf

Eerstelijnsverblijf laagcomplex

Woont u zelfstandig, maar kunt u tijdelijk niet helemaal voor uzelf zorgen? Heeft u na terugkeer uit het ziekenhuis medische zorg nodig die niet thuis geleverd kan worden? Dan kunt u voor een korte periode bij ons verblijven. Wij geven u de zorg en begeleiding die u nodig heeft. We noemen dit eerstelijnsverblijf (ELV). Er is een verschil tussen ELV laagcomplex en ELV hoogcomplex wat afhankelijk is van de complexiteit van de zorgvraag. Cardia biedt ELV laagcomplex.

Eerstelijnsverblijf duurt maximaal drie maanden en is bestemd voor mensen voor wie opname in het ziekenhuis geen noodzaak meer is. Bij eerstelijns verblijf werkt u samen de verpleegkundigen van Cardia en paramedici aan uw herstel, zodat u uiteindelijk weer zelfstandig thuis kunt wonen. 

Wij bieden eerstelijnsverblijf op onze locatie Tabitha 

Meer informatie kunt over aanvragen, vergoedingen en tarieven kunt u hier vinden. Hier staan ook de afspraken die Cardia heeft met zorgverzekeraars.