Tijdelijk verblijf

Eerstelijnsverblijf laagcomplex

Woont u zelfstandig, maar kunt u tijdelijk niet helemaal voor uzelf zorgen? Heeft u na terugkeer uit het ziekenhuis medische zorg nodig die niet thuis geleverd kan worden? Dan kunt u voor een korte periode bij ons verblijven. Wij geven u de zorg en begeleiding die u nodig heeft. We noemen dit eerstelijnsverblijf (ELV). Er is een verschil tussen ELV laagcomplex en ELV hoogcomplex wat afhankelijk is van de complexiteit van de zorgvraag. Cardia biedt ELV laagcomplex.

Ook wanneer uw mantelzorger op vakantie is, kunt u voor een korte periode bij ons logeren. U verblijft in uw eigen appartement met eigen sanitaire voorzieningen. U kunt op elk moment van de dag bezoek ontvangen en u kunt deelnemen aan de activiteiten in het woonzorgcentrum van Cardia. We stemmen de zorg en ondersteuning zo goed mogelijk af op uw situatie en levensgewoonten. Persoonlijk en respectvol.

Eerstelijnsverblijf duurt maximaal drie maanden en is bestemd voor mensen voor wie opname in het ziekenhuis geen noodzaak meer is. Bij eerstelijns verblijf werkt u samen de verpleegkundigen van Cardia en paramedici aan uw herstel, zodat u uiteindelijk weer zelfstandig thuis kunt wonen. 

Wij bieden eerstelijnsverblijf op onze locaties: Tabitha en Landscheiding.

Meer informatie kunt over aanvragen, vergoedingen en tarieven kunt u hier vinden. Hier staan ook de afspraken die Cardia heeft met zorgverzekeraars.