« »

Regelen van uw zorg

Indicatie

Heeft u zorg nodig? Dan heeft u ook vaak een indicatie nodig. Er is veel veranderd in het regelen van uw zorg. Afhankelijk van de zorg die u nodig heeft, kunt u een indicatie aanvragen bij het Centrum voor Indicatiestelling Zorg (CIZ) of bij uw gemeente. Hoe sneller de juiste informatie over uw situatie bij de organisatie bekend is, hoe sneller zij uw aanvraag kunnen behandelen. Zeker bij uw eerste aanvraag is het handig als u schriftelijke informatie (of kopieën daarvan) geeft over uw ziekte, stoornis, aandoening of handicap. Denk aan een brief van uw huisarts of specialist, waarin uw aandoening of situatie staat omschreven.

Wonen met Zorg (Wlz)

Het CIZ-kantoor bepaalt of u zorg uit de Wet langdurige zorg nodig heeft. Sinds 1 januari 2015 vergoedt deze wet de zorg voor mensen die gedurende de hele dag zorg nodig hebben. Dit kan gaan om ouderen met ernstige lichamelijke of psychogeriatrische problemen. Voor uw aanvraag neemt u contact op met het CIZ-kantoor bij u in de buurt. Zorg dat u uw Burgerservicenummer bij de hand heeft.

Cliëntondersteuning
Heeft u recht op langdurige zorg met een Wlz-indicatie? Dan kunt u gratis hulp krijgen van cliëntondersteuning. Klik hier voor meer informatie.

Zorgprofielen
Voor de Wet langdurige zorg (Wlz) bestaan er verschillende zorgprofielen. Niet iedereen met een WLZ-indicatie heeft dezelfde soort en hoeveelheid zorg nodig. Voorheen werden dit zorgzwaartepakketten genoemd (ZZP's). Het CIZ-kantoor bepaalt welk zorgprofiel u nodig heeft. Een zorgprofiel geeft aan welke zorg u nodig heeft. Meer informatie kunt u lezen op de website van het CIZ: www.ciz.nl

Algemene Voorwaarden en Leveringsvoorwaarden 

Cardia is aangesloten bij Actiz, de brancheorganisatie van de VVT-sector. De algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle contracten tussen cliënten en zorgorganisaties in de VVT-sector. Meer informatie over de leveringsvoorwaarden lees u op. Nieuwe cliënten krijgen de algemene leveringsvoorwaarden bij de introductie in gedrukte vorm. Cliënten die al bij Cardia in zorg zijn, kunnen via onderstaande link een digitale versie opvragen.

Algemene voorwaarden voor zorg zonder verblijf van Actiz en BTN

Algemene voorwaarden voor zorg met verblijf van Actiz en BTN

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Stuur dan een e-mail naar info@cardia.nl of bel met één van de woonzorgconsulenten op een van onze locaties (bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 17.00 uur).