Evenementen & Activiteiten

Cardia organiseert allerlei activiteiten voor bewoners en mensen uit de wijk.  Er worden regelmatig muziek- en dansvoorstellingen gehouden, sport- en spelactiviteiten, maar ook heerlijke themadiners. Ook worden er regelmatig uitstapjes wat verder weg georganiseerd. Veel activiteiten zijn gratis voor bewoners. Voor sommige vragen we een bijdrage.

Op de pagina’s van de verschillende locaties kunt u meer lezen over de activiteiten. Als bewoner leest u op de mededelingenborden en in de locatienieuwsbrieven precies wat er op het programma staat.

Ook voor ouderen in de wijk

Veel activiteiten in onze woonzorgcentra zijn ook toegankelijk voor zelfstandig wonende ouderen in de wijk. Wilt u als wijkbewoner of toekomstige bewoner meer weten over wat er te doen is op onze locaties? Kijk dan op de locatiepagina's voor het activiteitenoverzicht of neem contact op met het klantenbureau.