« »

Missie en visie

Cardia biedt comfortabele woonruimte, (thuis)zorg en aanvullende diensten voor ouderen. Met respect voor elkaar en aandacht voor de wensen en behoeften van onze cliënten.

In ons logo kunt u een hart herkennen. Het symbool van menselijke gevoelens. Van liefde, warmte en geborgenheid. Dat is wat Cardia wil uitdragen. Zorgzaam voor cliënten, met liefde voor ons werk en hart voor elkaar. We zijn een kleinschalige organisatie en werken in kleine teams. Daardoor voelen onze cliënten en medewerkers zich persoonlijk gekend. 

Onze mensgerichte zorg is gebaseerd op het zogenoemde Planetree-zorgconcept. Dat richt zich op:

Inspiratie

Ieder mens zoekt naar zingeving, inspiratie en houvast in zijn/haar leven. Wij verlenen zorg vanuit onze visie dat ieder mens uniek is en gewaardeerd wordt. Zorg die past bij uw levenswijze en uw levensverhaal en daarom ook is terug te vinden in onze ondersteuning bij de zingeving van het leven. Hierdoor is er bijvoorbeeld ook ruimte en aandacht voor levensvragen in de laatste levensfase van onze cliënten en bewoners.

Bij Cardia is iedereen welkom. Wij respecteren verschillen in denken en geloven van onze bewoners, cliënten, medewerkers en vrijwilligers. Wèl verwachten we dat u onze identiteit en waarden respecteert. 

Regie over uw eigen leven

Bij Cardia staat zelf- (of samen)redzaamheid voorop. Daarbij ondersteunen wij u, uw familie of mantelzorger vanuit onze visie dat ieder mens geroepen en in staat is tot liefde en verantwoordelijkheid voor elkaar. Wij streven ernaar cliënten zo lang mogelijk zorg te bieden in de bestaande, eigen woonomgeving.

Hulp bij meer zorgbehoefte

Heeft u op een gegeven moment meer zorg nodig? Ook dan Cardia u helpen en op de weg daarnaar toe begeleiden. Zo vindt u bij ons een integraal en wijkgericht aanbod van wonen, zorg, welzijn en dienstverlening waaruit u kunt kiezen.