« »

Klachten

Als u tevreden bent, horen we dat natuurlijk graag. Maar ook als u ontevreden bent of een klacht heeft over de zorg die Cardia levert, willen we hier graag van op de hoogte gebracht worden. Wij zien uw klacht niet alleen als een uiting van onvrede over de manier waarop u bent behandeld, maar ook als mogelijkheid tot verbetering van onze kwaliteit. Wij nemen uw klacht altijd serieus. Door maatregelen te nemen naar aanleiding van een klacht kunnen we soortgelijke voorvallen in de toekomst mogelijk voorkomen.

Behoefte aan meer informatie? Bekijk dan onze klachtenbrochure.

Heeft u een klacht? Vul dan hier het klachtenformulier in of mail naar: klacht@cardia.nl

Vertrouwenspersonen cliënten

Tabitha
Petra Vergunst
E: pvergunst@cardia.nl 
T: 070 8008 339

Landscheiding
Iris Zwart
E: izwart@cardia.nl
T
: 070 8008 439

Onderwatershof
Monique Scarpa
E: mscarpa@cardia.nl
T
: 070 8008 539

Duinrust en de Thuishaven
Arie van Putten
E: avanputten@gimd.nl
T
: 06 531 05 992

Externe klachtenfunctionaris

Quasir
Linda de Boon
Bemiddeling Quasir
06 48 44 55 38
www.quasir.nl    
bemiddeling@quasir.nl