« »

Volledig Pakket Thuis

Met een Volledig Pakket Thuis (VPT) woont u zelfstandig in één van onze woonzorglocaties of aanleunwoningen en ontvangt u zorg vanuit één van onze locaties. Deze zorg is te vergelijken met de zorg in de woonzorgcentra. Zo ontvangt u persoonlijke zorg, maaltijden, persoonsalarmering en huishoudelijke hulp. Samen met u maken we afspraken over de precieze invulling van uw pakket.

Het Volledig Pakket Thuis is er voor ouderen die een indicatie hebben voor langdurig verblijf in een verpleeghuis, maar liever zelfstandig blijven wonen.

Sinds 1 januari 2015 valt het Volledig Pakket Thuis onder de Wet Langdurige Zorg. U heeft hiervoor een indicatie nodig van het CIZ. Het zorgkantoor is hiervoor verantwoordelijk.

Behoefte aan meer informatie? Neem dan contact op met de woonzorgconsulenten van onze locaties.