« »

Zorg aan huis

Onze medewerkers komen bij u thuis voor passende verzorging en verpleging. Samen met u en uw omgeving bekijken de wijkteams welke zorg u nodig heeft. Op deze manier houdt u zelf de regie over uw leven en kunt u op een fijne manier blijven wonen in uw vertrouwde omgeving.

Dit doen wij voor u: