Klokkenluidersregeling

Op 1 juli 2016 is de wet Huis voor klokkenluiders (wet HvK) in werking getreden. De wet HvK verplicht werkgevers bij wie tenminste 50 personen werkzaam zijn tot het vaststellen van een regeling voor het omgaan met het melden van een vermoeden van een misstand.

De regeling omgaan met melden vermoeden misstand (ook wel klokkenluidersregeling genoemd) stelt medewerkers van Cardia in staat op een veilige en adequate wijze (een vermoeden van) ernstige misstanden binnen Cardia te kunnen melden en de melder te beschermen tegen benadeling.

De regeling geeft aan hoe ernstige misstanden moeten worden gemeld, hoe de melding moet worden behandeld en hoe de rechtsbescherming wordt geboden.

U kunt de regeling omgaan met melden vermoeden misstand hier downloaden.