« »

Raad van Toezicht

Cardia heeft als stichting een Raad van Toezicht die toeziet op de Raad van Bestuur en adviseert in het gevoerde beleid. De Raad van Toezicht vervult zijn toezichtfuncties op basis van de Zorgbrede Governancecode en richt zich daarbij op het belang van de zorgorganisatie, vanuit het perspectief van het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van de zorgorganisatie en de centrale positie van de cliënt daarin. 

Samenstelling Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht vergadert regelmatig en overlegt onder meer met de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad. De huidige samenstelling ziet er als volgt uit:
 
Voorzitter
Cees Bremmer

Leden
Frits Verschoor, vice-voorzitter
Lex van Eijndhoven
Marcus van Spronsen

Naam

Benoeming

Einde 1ste termijn

Einde 2de termijn

C. Bremmer

28-02-2012

28-02-2015

28-02-2019

F. Verschoor

01-01-2015

01-01-2019

01-01-2023

L. van Eijndhoven

01-06-2013

01-06-2017

01-06-2021

M. van Spronsen

24-05-2013

24-05-2017

24-05-2021