« »

Nieuws

Bezoek van Actiz voorzitter Henk Kamp

Nieuws
24 AUG 2018
Bezoek van Actiz voorzitter Henk Kamp

Op vrijdagmiddag 24 augustus jl. heeft de voorzitter van Actiz, Henk Kamp, samen met de adjunct-directeur van Actiz, Charlotte Vromans een werkbezoek afgelegd aan de woonzorgzorglocaties Duinrust en de Thuishaven van Cardia.

De voormalige minister was oprecht geïnteresseerd in de verbouwingsplannen van de Thuishaven. Tijdens het bezoek hebben we aandacht gevraagd voor de vergoeding rondom de duurzaamheidseisen en domotica. De huidige financiering is niet toereikend om nieuwe technieken tijdens een verbouwing in te kunnen voeren. Cardia wil bijvoorbeeld leefcirkels in de Thuishaven inzetten zodat aan mensen met dementie met BOPZ indicatie de mogelijkheid van maximale bewegingsvrijheid wordt gegeven.  Daarnaast zijn onderwerpen als beperkte beschikbaarheid van nieuw personeel en het beter afstemmen van kwaliteitsindicatoren die echt voor het primaire proces relevant zijn, besproken.

Pagina terug