« »

Nieuws

Ontmoetingscentrum Rijswijk van start!

Nieuws
25 JUN 2018

Ontmoetingscentrum Rijswijk werd op 28 juni feestelijk geopend door wethouder Jorke van der Pol. Het centrum gaat thuiswonende mensen met (beginnende) dementie helpen beter hun weg te vinden in een integraal aanbod van ondersteuning.

“Het aanbod voor mensen met  dementie binnen de gemeente Rijswijk was erg versnipperd”, vertelt Hanneke Jonkman, projectcoördinator van Ontmoetingscentrum Rijswijk. “Mensen verdwaalden erin. Daarom hebben Cardia, Welzijn Rijswijk, Florence en de gemeente de handen ineengeslagen.  Het ontmoetingscentrum draagt bij aan een dementievriendelijk Rijswijk.”

Het Ontmoetingscentrum Rijswijk heeft drie locaties: het Trefpunt, de Hyacint en Westhoff. Hier worden allerlei dagactiviteiten georganiseerd voor mensen met (beginnende) dementie. Naast activiteiten voor mensen met dementie worden er ook activiteiten en ondersteuning geboden voor mantelzorgers.

Inzicht geven in aanbod

De teams van de verschillende organisaties hebben elkaar het afgelopen jaar goed leren kennen. “Zo kunnen we de cliënt beter adviseren. Als je elkaar kent, dan weet je ook beter de weg. We willen de cliënt meer inzicht geven in het aanbod. Daarnaast willen we dat de dienstverlening van verschillende partijen beter op elkaar aansluit. Daar werken we de komende tijd verder aan.”

Er is al veel ondersteuning voor ouderen met dementie in Rijswijk. De casemanagers, seniorenadviseurs en mantelzorgconsulenten bieden hulp aan inwoners met dementie. Hanneke: “Via diverse  communicatiemiddelen zoals onze  website www.ontmoetingscentrum.nl  brengen we verschillende vormen van ondersteuning dichter bij de Rijswijkse bewoners. Zo verlagen we de drempel voor mensen met dementie en hun mantelzorgers om ondersteuning te vragen.”

Zo lang mogelijk thuiswonen

Op 28 juni was de officiële kick-off van het ontmoetingscentrum. Voor deze bijeenkomst waren collega’s, verwijzers en inwoners van Rijswijk uitgenodigd.

“Er is hard gewerkt om deze mijlpaal te bereiken” zegt Hanneke. “En nu gaan we natuurlijk verder. We willen de Rijswijkse bewoners met dementie helpen om zo lang mogelijk in hun vertrouwde huiselijke omgeving te blijven wonen.”

Wilt u meer informatie? Kijk dan op www.ontmoetingscentrumrijswijk.nl of neem contact op via info@ontmoetingscentrumrijswijk.nl.Pagina terug