« »

Nieuws

Bezoek tweede kamerlid Evert Jan Slootweg aan Onderwatershof

Nieuws
07 JUN 2018

Afgelopen maandag heeft CDA tweede kamerlid Evert Jan Slootweg een werkbezoek gebracht aan onze locatie Onderwatershof in Rijswijk. We hebben laten zien hoe we binnen Onderwatershof inspelen op de verzwaring van zorg. Zoals het splitsen van appartementen en het realiseren van nieuwe huiskamers ten behoeve van het kleinschalig wonen. Hij vond de locatie erg dynamisch overkomen. Dit komt mede door het open karakter met de wijk en de inloop richting het Medisch Diensten Centrum.

Tijdens het werkbezoek heeft Cardia aandacht gevraagd voor het sociaal domein en de wijkverpleging. De beschikbare middelen en aandacht daarvoor zijn beperkt, terwijl de behoefte aan ondersteuning groeit door het langer thuis wonen.

Pagina terug