« »

Raad van Toezicht

Cardia heeft als stichting een Raad van Toezicht. Die ziet toe op de Raad van Bestuur en het gevoerde beleid en adviseert.   

Samenstelling Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht vergadert regelmatig en overlegt onder meer met de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad. De huidige samenstelling ziet er als volgt uit:
 
Voorzitter
Cees Bremmer

Leden
Frits Verschoor, vice-voorzitter
Lex van Eijndhoven
Marcus van Spronsen

Naam

Benoeming

Einde 1ste termijn

Einde 2de termijn

C. Bremmer

28-02-2012

28-02-2015

28-02-2019

F. Verschoor

01-01-2015

01-01-2019

01-01-2023

L. van Eijndhoven

01-06-2013

01-06-2017

01-06-2021

M. van Spronsen

24-05-2013

24-05-2017

24-05-2021