Cardia zoekt verpleegkundigen en verzorgenden
Cardia zoekt verpleegkundigen en verzorgenden Lees meer
Ook als echtpaar kunt u bij ons wonen
Ook als echtpaar kunt u bij ons wonenLees meer
« »

Kwaliteitszorg

Cardia vindt kwaliteit van zorg erg belangrijk. We checken regelmatig of onze kwaliteit van zorg aansluit bij de beleving van onze klant. We doen dit door klanttevredenheidsmetingen uit te voeren. Ook nodigen we clienten uit om hun mening over Cardia in een persoonlijk gesprek te geven. Verder leren we van elkaar door met elkaar mee te lopen tijdens het verlenen van de zorg. Dit maakt dat we HKZ-gecertificeerd zijn.

Voor Cardia is het belangrijk om innovatief te zijn. We zijn voortdurend op zoek naar nieuwe werkwijzen om onze klant zo zelfstandig mogelijk te laten zijn en om onze medewerkers te ondersteunen bij hun werk.

Mantelzorgbeleid

Als mantelzorger levert u als geen ander een onmisbare bijdrage aan de kwaliteit van het leven van uw dierbare. Hoe de zorgsituatie ook is, als mantelzorger komt er veel op u af. Het kost veel energie en tijd om de zorg af te stemmen, praktische zaken te regelen en voldoende tijd voor uzelf te houden. Cardia ondersteunt u hier graag bij.

Cliënttevredenheidsonderzoek Wijkverpleging

De totaalscore van de landelijke onafhankelijke cliënttevredenheidspeiling voor wijkverpleging was 3.35 in 2014, en daarmee scoort Cardia in de middengroep.

Inspectierapport

Onlangs is de inspectie van locatie Landscheiding positief afgerond.

Inspectie op de locatie Duinrust is nu in behandeling. Het plan van aanpak is reeds goedgekeurd en de inspectie heeft aangegeven vertrouwen te hebben in de kwaliteit van zorg die geleverd wordt.

Zelfevaluatie

Cardia evalueert periodiek de kwaliteit van zorg door middel van onafhankelijke onderzoeken naar de kwaliteit van zorg, de interne onderzoeken naar de kwaliteit van zorg, cliënttevredenheidspeilingen en cliëntpanelgesprekken. Op basis hiervan is de thuiszorg van Cardia HKZ-gecertificeerd.