Cardia zoekt verpleegkundigen en verzorgenden
Cardia zoekt verpleegkundigen en verzorgenden Lees meer
Ook als echtpaar kunt u bij ons wonen
Ook als echtpaar kunt u bij ons wonenLees meer
« »

Klachten

Als u tevreden bent, horen we dat natuurlijk graag. Maar ook als u ontevreden bent of een klacht heeft over de zorg die Cardia levert, willen we hier graag van op de hoogte gebracht worden. Wij zien uw klacht niet alleen als een uiting van onvrede over de manier waarop u bent behandeld, maar ook als mogelijkheid tot verbetering van onze kwaliteit. Wij nemen uw klacht altijd serieus. Door maatregelen te nemen naar aanleiding van een klacht kunnen we soortgelijke voorvallen in de toekomst mogelijk voorkomen.

Behoefte aan meer informatie? Bekijk dan onze klachtenbrochure.

Heeft u een klacht? Vul dan 
hier het klachtenformulier in.

Vertrouwenspersonen cliënten

Tabitha
Petra Vergunst
E: pvergunst@cardia.nl 
T: 070 89 09 100

Landscheiding
Iris Zwart
E: izwart@cardia.nl
T
: 070 33 99 111

Onderwatershof
Monique Scarpa
E: mscarpa@cardia.nl
T
: 070 41 38 200

Duinrust en de Thuishaven
Arie van Putten
E: avanputten@gimd.nl
T
: 06 531 05 992