Cardia heeft leuke vacatures
Wij zoeken onder andere verpleegkundigen en verzorgenden
Cardia heeft leuke vacaturesLees meer
U kunt bij ons wonen in een mooie lichte woning
U kunt bij ons wonen in een mooie lichte woning Lees meer
Ook als echtpaar kunt u bij ons wonen
Ook als echtpaar kunt u bij ons wonenLees meer
Zorg bij u thuis
Zorg bij u thuisLees meer
In onze ontmoetingscentra kunt u deelnemen aan activiteiten
In onze ontmoetingscentra kunt u deelnemen aan activiteitenLees meer
U kunt gezellig eten in één van onze restaurants
U kunt gezellig eten in één van onze restaurants
« »

Cardia, hart voor zorg

Cardia is een kleinschalige christelijke ouderenzorgorganisatie. Wij verlenen zorg en ondersteuning vanuit onze visie dat ieder mens uniek is en gewaardeerd wordt. Zorg die past bij uw levenswijze en uw levensverhaal. Geloofwaardig en deskundig. Met liefde en aandacht. In een plezierige omgeving die bijdraagt aan uw welbevinden. Ons streven is om daarbij de zelfredzaamheid zoveel mogelijk te stimuleren. Met hart voor elkaar.